V Campionat de Catalunya IFAA per equips

El proper 4 de novembre del 2018 es celebrarà la cinquena edició del Campionat de Catalunya
per equips BOWHUNTER-IFAA, organitzat pel Tir Arc Santa Perpetua.

Competició (nova reglamentació):

Modalitats:
1. Un dels següents arcs: FU, FSC, FSR, BBC, BHC, BU o BL
2. Un dels següents arcs: BHR, BBR o TR
3. Un dels següents arcs: LB o HB
• L’equip bàsic estarà constituït per tres arquers, un de cada una de les modalitats anteriors,
però s’admetran equips sempre que hi hagi un del apartat 3 i podrà haver-hi dos de la mateixa
modalitat menys de la 1.
• Els arquers d’un mateix equip poden ser de qualsevol categoria.
• No es obligatori que siguin del mateix club.
• Format tirada “americana”: 14 dianes en línia dos voltes.
• Reglament IFAA Bowhunter estàndard (www.ifaa-spain.es), sobre 28 dianes 3D

Classificació:
• Per cada modalitat s’establirà una classificació segons la puntuació obtinguda
• Segons l’ordre d’aquesta classificació s’assignarà una puntuació (PM punts per modalitat) per
l’arquer de: 25 punts al primer, 22 punts al segon, 20 al tercer, 19 al quart i un menys als
següents classificats.
• La puntuació final de l’equip s’obtindrà de la suma dels PM individuals de cada un dels seus
arquers.
• En cas d’empat, la suma de les puntuacions individuals dels components de cada equip,
serviran per desempatar.

Premis:
Material de tir amb arc equivalent a 300€ per l’equip classificat en primer lloc, 150€ per al segon i
75€ per al tercer (a adquirir en Arqueria Menchón).